Kaubavedu

 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS taristul on raudteetransporti kasutades kaubaveoks avatud 8 jaama: Liiva, Kohila, Rapla, Türi, Võhma, Viljandi, Tootsi, Pärnu.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kaubajaamadest/kaubajaamadesse on võimalik vedada kaupu Eesti Vabariigi territooriumil ja rahvusvaheliselt kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteevõrgustikul.

Tulenevalt RdtS § 63 lõikest 11 jaotab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudtee läbilaskevõimet Tehnilise Järelevalve Amet (TJA).

Kaubaveoteenuse osutamiseks peavad raudteekaubaveo ettevõtjad läbilaskevõime taotluse esitama TJA-le.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i raudteevõrgustikul on TJA poolt 2016-2017 liiklusgraafikuperioodiks eraldatud läbilaskevõime kaubaveo teenuse osutamiseks Edelaraudtee AS-le.

Täpsema info saamiseks raudteevedude korraldamise, veotingimuste, veotasude ja lisateenuste kohta ning hinnapakkumiste saamiseks palume pöörduda Edelaraudtee AS poole: Alar Pinsel, alar.pinsel@edel.ee, tel. +3725166091.