Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks oli viia Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluv raudteeinfrastruktuur Türi-Viljandi lõigul vastavusse kehtivate tehniliste nõuetega.

Kasutusele on võetud pikkrööpad, et tagada raudteeliikluse ohutus, mugavuse ja kvaliteedi kasv koos reisirongide lubatava kiiruse tõstmisega kuni 120 km/h.

Projekti raames:

 • rekonstrueeriti Türi-Võhma ja Võhma-Viljandi jaamavaheteed ning Võhma jaama peateed (kogu amortiseerunud pealisehitus asendati uuega).
 • koos rööbastee rekonstrueerimisega teostati Türi-Viljandi raudteelõigul asuvate raudteeülesõidukohtade ning sildade ja truupide remont.
 • lammutati nõuetele mittevastavad reisijate ooteplatvormid ning ehitati uued eurokõrgusele vastavad kaasaegsed ooteplatvormid koos juurdekuuluvate ülekäigukohtade, kaldteede, parkimiskohtade jms.

Kokku rekonstrueeriti ja korrastati aastatel 2010-2012:

 • 52,08 km rööbasteed
 • 14 raudteeülesõidukohta
 • 6 reisijate ooteplatvormi
 • 3 raudteesilda
 • 37 truupi

Projekti andmed

 • Projekti maksumus: 21 177 513 € (sellest
  12 782 330 € EÜ Ühtekuuluvusfond ja 
  8 395 183 € Edelaraudtee Infrastruktuuri AS)
 • Projekti peatöövõtja: GoTrack OÜ
 • Projekti teostamise aeg: 7.04.2011 – 30.09.2012
Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine