EV100 kontserdisari Teekond

Rapla, Türi ja Viljandi raudteejaamades

Raplas 06. juulil kell 15:07 Vaata lisa siit!
Türil 06. juulil kell 19:23 Vaata lisa siit!
Viljandis 07. juulil kell 12:04 Vaata lisa siit!

Kontserdid on tasuta!

tyri_roosa_a3 rapla_roosa_a3 viljandi_punane_a3

 

Innove Rajaleidja Raplamaal

Viiendal juunil 2018.a. korraldas hariduse kompetentsikeskus SA Innove karjääri- ja õppenõustamisteenuseid pakkuva Rajaleidja võrgustiku kaudu Raplamaa koolide 7. ja 8. klassi õpilastele Raplamaal Kohilas karjääriorienteerumise “Oska Raplamaal rada leida“.

Karjääripäeva eesmärgiks oli võimaldada noortel  tundma õppida erinevaid kutsevaldkondi ja ameteid, pannes noori mõtlema tulevikule, arendada noorte oskusi ning aidata luua seoseid üldoskuste ja tulevikutöö valikute vahel. Kaasatud olid erinevad asutused ja ettevõtted, teiste hulgas sai koostööpakkumise ka Edelaraudtee Infrastruktuuri AS.

Ettevõtmine oli seotud EV 100-ga, kus võistkonnad läbisid etteantud juhiste järgi kontrollpunktid Kohila alevis ja läbitud raja lõpuks koguti 100 ametit minevikust, olevikust ja tulevikust. Raudteevaldkonnast oli lisaks tänapäevastele ametitele (rongidispetšer, jaamakorraldaja, vedurijuht jt. ) esitatud  ameteid ka minevikust –auruveduri kütja, pidurdaja (ajast mil kaubarongidel olid vaid käsipidurid), virgats, pöörmeseadja.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS  oli hea võimalus tutvustada noortele raudteealast tegevust ja valdkonna arengutrende,  suurendada teadlikkust raudteeliikluse ja  raudtee ületamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest.

Kogu ettevõtmine, ideest teostuseni,  oli hästi läbimõeldud ja organiseeritud.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS edaspidigi koostöövalmis sarnasteks ettevõtmisteks.

tyri_roosa_a3