Seoses umbrohutõrjetöödega annab Edelaraudtee Infrastruktuuri AS täiendavalt teada, et umbrohutõrjevahend Rodeo XL on registreeritud Põllumajandusameti taimekaitsevahendite registris -http://jis.agri.ee:22001/jisweb/forms/mainframe.htm, seega on toode kontrollitud ja kui seda kasutatakse vastavalt ohutus- ja kasutusjuhenditele, ei kujuta see ohtu ümbritsevale keskkonnale ega mesilastele. Taimekaitsevahend imendub pinnasesse ja umbrohtu umbes paari tunniga.          

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kinnitab, umbrohutõrjet tehakse öösiti ja ainult tuulevaikse ilmaga, et herbitsiid kaugemale ei lenduks. Tegemist on ainega, mis imendub umbrohtu kiiresti, seega on välistatud selle sattumine kaugemal asuvatele aladele ja metsa. Tööd tehakse raudtee teljejoonest kummalegi poole 4,5 meetri ulatuses, seega saab tõrjevahendiga kaetud kokku 9 meetri laiune tsoon. Raudtee enda kaitsetsoon on tee äärmise rööpme teljest kummalegi poole 30 meetrit, mis tähendab, et seal ei kasvatata taimi ega viljeleta põllumajandust, seega ei kasva seal muu hulgas ka mesindustaimed.

Sarnase tehnoloogiaga on umbrohutõrjet raudteel tehtud aastaid ning Edelaraudtee Infrastuktuuri AS-le ei ole laekunud ühtki teadet keskkonnakahjudest või mesilaste hukkumisest.

13. juuli 201713. juuli 2017